Jak to u nás chodí

Jak to u nás chodí

 PRODEJEM PLYNOVÝCH VYTÁPĚCÍCH ZDROJŮ PRO NÁS PÉČE O ZÁKAZNÍKA NEKONČÍ

  • Poskytujeme rychlý a profesionální záruční a pozáruční servis jednotek ROBUR vlastními zaměstnanci.
  • Zaměstnanci jsou pravidelně školeni výrobcem, disponují dokonalou technickou znalostí jednotek.
  • Servisní vozy jsou kompletně vybaveny náhradními díly, což zaručuje odstranění závady přímo na místě zásahu.
  • Požadavky na servis jsou zpracovány přímo z dispečinku firmy do 3 pracovních dnů, expresní zásah provádíme do 24 hodin.
  • Na všechny naše plynové zdroje poskytujeme pravidelné roční prohlídky, servisní zásahy včetně náhradních dílů.

PŘEHLED SERVISNÍCH SLUŽEB:

  • Uvedení do provozu všech jednotek Robur
  • Opravy a servis všech jednotek Robur včetně dodávek náhradních dílů
  • Pravidelné roční prohlídky všech (plynových) jednotek Robur - každý provozovatel plynového zařízení má povinnost řádně pečovat o odběrné místo tak, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku. Plnění této povinnosti může být namátkově kontrolováno (např. hasiči). Při hlášení pojistné události bývá vyžadováno. Pravidelné roční prohlídky se provádějí 1x ročně, dle zákona č. 458/2000 Sb.,§62, odst. 2, písm. F a dle také dle normy ČSN 386405, č. 28 - Plynová zařízení - zásady provozu.
  • Vzdálený dohled - škála služeb pro plynová tepelná čerpadla je bohatší o komfortní službu vzdálený dohled. Po zprovoznění dbáme na to, aby instalace tepelných čerpadel jako celek vykazovala optimální parametry, přičemž účinnost zdroje dosahuje co nejlepších výsledků. Stabilní sledování zdroje odhalí nevhodné provozování. Servisní dispečink je pro tuto službu k dispozici nepřetržitě i mimo pracovní hodiny, o víkendech a státních svátcích.

Více o vzdáleném dohledu  

 

 

 

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka