Monitoring provozu pro tepelná čerpadlaDATA | zasobnik_obrazku_sluzby | ROBUR_Schema_Vzdaleny_dohled_1.jpg
DOHLED A MONITORING PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL - 
SLEDOVÁNÍM  MŮŽETE ZÍSKAT ÚSPORNÝ A SPOLEHLIVÝ PROVOZ

V současnosti je možné pořídit širokou škálu kvalitních vytápěcích zdrojů. Nejen samotný výběr zdroje, ale především způsob jeho provozování dokáže často výrazně ovlivnit náklady na spotřebu energií (plyn,elektřiny) i údržbu. A dosáhnout laboratorně naměřených výkonů není vždy samozřejmostí.
Tepelná čerpadla využívající obnovitelné zdroje energie jsou obecně citlivější na nevhodné provozování než tradiční kondenzační kotle.

Např.:

  • provoz na příliš vysoké teploty (tepelné čerpadlo je nízkoteplotní zdroj),
  • zbytečné cyklování jednotek nebo celých kaskád (zvyšuje spotřebu elektrické energie a snižuje účinnost a životnost zdroje),
  • příliš rychlý náběh bivalentních zdrojů...

to vše může zvyšovat provozní náklady (zvyšuje spotřebu plynu).

Dosáhnout optimálního úsporného provozu s vysokou účinností a zachováním komfortu ve vytápěném objektu však nelze již při uvedení do provozu nebo následně při pravidelné kontrole zdroje. Samotný fakt, že v objektu není zima, ke spokojenosti nestačí. Je nutné delší sledování provozu za různých podmínek-měnící se venkovní teplota, různé požadavky podle denního režimu, rychlost náběhu po nočním nebo víkendovém útlumu apod. Vynikajícím řešením je proto dálkové monitorování provozu zdroje, které umožňuje podrobné sledování všech provozních stavů i s případnými poruchami. Díky tomuto monitoringu je možné odhalit výše popsané nevhodné provozování zdroje a dosáhnout vysoké účinnosti a spolehlivosti provozu.

Trvalý dohled a monitoring provozu

Instalace s tepelnými čerpadly Robur jsou vybaveny komunikačním rozhraním (GSM komunikátor), které umožňuje vzdáleně přijímat a ukládat podrobné informace o provozním stavu každého tepelného čerpadla. Díky tomu je možné, po dohodě se zákazníkem, ovlivnit všechny významné parametry týkající se nastavení např. ekvitermních/teplotních křivek, časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje. 
Servisní dispečink Robur také nepřetržitě sleduje provozní i chybová hlášení od jednotlivých zdrojů, což umožňuje okamžitou kvalifikovanou pomoc s řešením případných provozních poruch. Servisní dispečink je k dispozici nepřetržitě i mimo pracovní hodiny, o víkendech a státních svátcích.

Dlouhodobý vzdálený monitoring a dohled provozu na základě servisních smluv provádíme u více než 95% dodaných tepelných čerpadel Robur v ČR. 

 

 

 


 
X
Robur logo

Nezávazná poptávka