• Adiabatické chlazení AD
 • Adiabatické chlazení AD - #1
 • Adiabatické chlazení AD - #2
 • Adiabatické chlazení AD - #3

Adiabatické chlazení AD

 • MODERNÍ A KOMFORTNÍ ZPŮSOB CHLAZENÍ

 • INSTALACE PRO KAŽDÉ ŠIKOVNÉ RUCE

 • MOŽNOST UMÍSTĚNÍ ADIABATICKÉHO CHLAZENÍ NA STŘECHU I NA BOČNÍ STĚNY

 • MODULÁRNÍ A ADAPTABILNÍ SYSTÉM

Adiabatické chlazení je jednoduchý odpařovací systém pro distribuci a ochlazování vzduchu. Odpařování vody je přirozený proces a způsob, jak získat osvěžující chladný vzduch. Jednotka AD jej pak dokáže přivést na místo, kde je aktuálně zapotřebí anebo jej rozvádět do celé budovy.

Popis

Adiabatické chlazení = ideální řešení v boji s úmorným vedrem na pracovišti bez složité přípravy

Snížená produktivita práce, únava, ospalost a zdravotní potíže pracovníků, to vše jsou důsledky vysokých teplot, které se kumulují v průmyslových halách a dílnách mnohdy už během jarních měsíců. Účinným a technicky jednoduchým řešením jsou adiabatické chladiče umístěné na střeše nebo na obvodovém plášti budovy.

Na jakém principu funguje adiabatické chlazení?

Jak je známo, lidské tělo se ochlazuje pocením – procesem, kdy je tělesné teplo odváděno odpařením potu. Vysoká relativní vlhkost však snižuje rychlost odpařování a lidské tělo je tak delší dobu vystaveno přehřátí. Tento stav má za následek únavu, snížení produktivity a vyšší nemocnost.

Odpařovací chlazení AD snižuje teplotu v hale, přičemž ovlivňuje také vlhkost vzduchu. Tímto způsobem dokáže zajistit komfortní podmínky v hale a eliminovat tak rizika jako je například přehřátí organizmu či kolaps. Navíc přispívá k efektivnějšímu proudění vzduchu, což lidské tělo v horkých dnech vnímá pozitivně.

Adiabatické chlazení vzduchu založené na principu odpařování vody nabízí uživateli řadu výhod: 

 • Nízká spotřeba energie – elektrickou energii spotřebuje pouze pětirychlostní ventilátor a malé vodní čerpadlo. Proces chlazení je jinak naprosto přirozený bez potřeby dodání energie.
 • Nepotřebuje chladivo – funkce odpařovacího chlazení je dána fyzikálními vlastnostmi vody a vzduchu. V systému není použito žádné chladivo, které by bylo třeba doplňovat nebo pravidelně měnit.
 • Modulární a adaptabilní systém – adiabatické chlazení může pracovat nezávisle nebo může být integrováno do jednoduchého a efektivního komplexního systému s ostatními jednotkami.
 • Elektronická kontrola funkce zajišťuje efektivitu a čistotu celého procesu – i přes jednoduchý princip chlazení je celý proces řízen sofistikovaným řídicím programem, který kontroluje veškeré procesy nezbytné ke správnému chodu chlazení.

Adiabatické chlazení AD je vybaveno vnitřním cirkulačním systémem. Speciální odpařovací vložky filtru jsou tak neustále syceny vodou, která je čerpána ze zásobní vany. Jak prochází teplý vzduch přes mokrou vložku filtru, dochází k přirozenému odpaření vody. Vzduch vystupující z jednotky je ochlazen odevzdáním nezbytného tepla nutného k odpaření vody. Axiální ventilátor nasává vzduch skrze odpařovací vložky a poté jej vhání do vzduchotechnických rozvodů.

Proces adiabatického chlazení závisí na teplotě vzduchu a na jeho relativní vlhkosti. Vyšší teplota a nižší relativní vlhkost přispívají k lepšímu ochlazení vzduchu.

Adiabatické chlazení
Adiabatické chlazení: možnosti instalace adiabatického chladiče AD a jeho příslušenství

 

 

 pocitová teplota – faktor, který ovlivňuje komfort lidí a podílí se na jejich zdravotním stavu. Z grafu vyplývá, že při teplotě pod 25 °C má relativní vlhkost vzduchu pouze malý účinek na pocitovou teplotu člověka. Teprve vyšší teploty společně s vyšší relativní vlhkostí vedou k nepříjemným nebo dokonce nebezpečným podmínkám.


Index tepla (Stedmanův index) - Adiabatické chlazení vám pomůže se dostat při práci do komfortní zóny
Index tepla (Stedmanův index) - Adiabatické chlazení vám pomůže se dostat při práci do komfortní zóny, co se teploty týče

 

Služby a základní ceny

Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku na odpařovací chladič AD, prosím, kontaktujte obchodní oddělení ROBUR emailem, telefonicky nebo poptávkovým formulářem.

 

Technické parametry

Průtok vzduchu jednotky adiabatického chlazení AD14:
max. 13 000 m3/h
med.   9 700 m3/h
min.    6 500 m3/h

Průtok vzduchu jednotky adiabatického chlazení AD20: 
max.  20 000 m3/h
med.  15 000 m3/h
min.   10 000 m3/h

Spotřeba vody AD14: 43 l/hod
Spotřeba vody AD20: 64 l/hod

Rozměr připojovacího VZT potrubí AD14:  600 x 600 mm
Rozměr připojovacího VZT potrubí AD20:  590 x 1185 mm

Spotřeba el. energie AD14: 1,1 kW
Spotřeba el. energie AD20: 1,8 kW

Napětí: 230V -50 Hz

Více technických parametrů našeho adiabatického chlazení naleznete v sekci DOKUMENTACE/Manuál pro instalaci, užívání a údržbu.
                                          


Technologie: Doplňkové produkty

Příslušenství

Možnosti ovládání adiabatických chladičů ROBUR AD

 • Lokální ovládání pro každou jednotku

Základní ovladač (ECO)umožňuje základní ovládání chladiče (volba chladícího/větrací režimu, rychlosti ventilátoru)

Rozšířený ovladač (EVO) - umožňuje automatický provoz zařízení (obsahuje čidlo teploty a vlhkosti) s týdenním programem

 

 • Skupinové ovládání až 9 jednotek - maximálně 9 jednotek lze společně ovládat pomocí jednoho ovladače EVO a dodatečného příslušenství (router)

Schéma sjednoceného ovládání všech adiabatických chladicích jednotek
Schéma sjednoceného ovládání všech adiabatických chladicích jednotek

 • Společné ovládání s lokálním měřením a napojením na centrální MaR -maximálně 28 jednotek lze společně ovládat pomocí síťových adaptérů a jednoho komfortního ovladače (případně z nadřazeného systému protokolem ModBus RTU). Pro zaručení komfortu v celém prostoru probíhá měření teploty a vlhkosti vždy pro každou jednotku AD zvlášť.

 

Ovládání a interface pro jednotku adiabatického chlazení s čidlem teploty a vlhkosti
Ovládání a interface/rozhraní pro jednotku adiabatického chlazení s čidlem teploty a vlhkosti

 

Ovladač ECO pro odpařovací (adiabatický) chladič AD

Ovladač ECO pro odpařovací (adiabatický) chladič AD

Základní ovladač pro adiabatické chlazení s max. délkou kabelu 30 metrů umožňuje režim ZAPNUTO/VYPNUTO, režim CHLAZENÍ/VENTILACE  a nabízí tři rychlostní stupně otáček ventilátoru, signalizaci chybových hlášek, možnost uzamknutí ovladače.

Ovladač EVO pro odpařovací (adiabatický) chladič AD

Ovladač EVO pro odpařovací (adiabatický) chladič AD

Rozšířený ovladač pro adiabatické chlazení s max. délkou kabelu 30 metrů umožňuje režim ZAPNUTO/VYPNUTO, režim CHLAZENÍ/VENTILACE  a nabízí tři rychlostní stupně otáček ventilátoru, signalizaci chybových hlášek, možnost uzamknutí ovladače. Navíc nabízí možnost manuálního či automatického režimu, kdy dochází ke kontinuální modulaci na základě parametrů okolního prostředí. Integrovaný termostat a vlhkoměr.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka