• Absorpční tepelné čerpadlo K18 (vzduch/voda)
 • Absorpční tepelné čerpadlo K18 (vzduch/voda) - #1
 • Absorpční tepelné čerpadlo K18 (vzduch/voda) - #2
 • Absorpční tepelné čerpadlo K18 (vzduch/voda) - #3

Absorpční tepelné čerpadlo K18 (vzduch/voda)

 • PŘÍRODA VÁM DARUJE TÉMĚŘ POLOVINU ENERGIE POTŘEBNÉ NA VYTÁPĚNÍ

 • TOTO ABSORPČNÍ TEPELNÉ ČERPADLO JE RYCHLOU NÁHRADOU STÁVAJÍCÍHO KOTLE

 • NA 1 kW ZEMNÍHO PLYNU PŘIDÁ ABSORPČNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 0,5 kW ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PO 24 HODIN ZDARMA

Absorpční tepelné čerpadlo K18 je ideálním řešením pro větší dům/vilu, administrativní, komerční objekty nebo také ubytovací zařízení. 

Plynové tepelné čerpadlo K18 lze využít pro  rekonstrukci nebo zefektivnění stávajícího vytápění, umožňuje dopojení na otopnou soustavu. 

Energetická třída plynového absorpčního tepelného čerpadla: A++

Popis

Plynové tepelné čerpadlo K18 je výjimečným řešením potřeb vytápění s vysokou přidanou hodnotou, protože odpovídá jak nejnovějším současným, tak budoucím požadavkům na energetickou účinnost při racionálním využití přírodních zdrojů a obnovitelné energie z nich.

Plynové tepelné čerpadlo K18 je všestranně vhodným řešením pro rekonstrukci nebo zefektivnění stávajícího vytápění objektu, a to díky možnosti integrace do tradičního vytápěcího systému s ohřevem vody na vyšší teploty (radiátory). S tepelným čerpadlem K18 je možné rychle a jednoduše nahradit stávající plynový kotel.

Plynové tepelné čerpadlo K18 je nejvhodnějším řešením pro novostavby, kde je plánovaný nízkoteplotní systém podlahového vytápění nebo fancoily.

 

DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ROBUR_Schema_K18.jpg

   DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob1maly.jpg           Příroda vám daruje téměř polovinu energie potřebné na vytápění 
Absorpční tepelné čerpadlo K18 funguje jednoduše na plyn stejně jako kotel, avšak poskytuje mnohem více. Je to tepelné čerpadlo o vysoké účinnosti, které využívá jako zdroj obnovitelnou energii z okolního vzduchu. A ten je k dispozici stále.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob2maly.jpg Je to jednoduchá alternativa pro dům
Absorpční tepelné čerpadlo K18 je kompaktní řešení vše v jednom, které zásadně zjednodušuje instalaci respektováním všech technických norem. Při instalaci tohoto absorpčního tepelného čerpadla není nutné žádné složité sladění se stávajícím zdrojem, jako je tomu například při instalaci solárních systémů. Pouze malé množství mechanických komponentů vyžaduje pouze minimální údržbu. Na plynové tepelné čerpadlo K18 se nevztahují požadavky legislativy týkající se F-plynů, protože používá přírodní chladivo, které nemá vliv na globální oteplování či poškozování ozónové vrstvy.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob3.jpg Plynové tepelné čerpadlo K18 patří k nejtišším čerpadlům na trhu.
 
Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k individuálnímu řešení různých požadavků, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny  tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy.

Komplexní servisní služby ROBUR pro plynová absorpční čerpadla

Nepřetržitý dohled a kvalifikovaná servisní podpora se provozovateli plynových čerpadel vždy vyplatí.

Servisní služby pro tepelná čerpadla ROBUR GAHP

 • Pravidelné roční prohlídky
  • splnění legislativní povinnosti provozovatele pečovat o odběrné místo, pravidelná kontrola bezpečnostních a kontrolních prvků
 • Monitoring provozu
  • dálkový dohled provozu umožňuje komplexní náhled na fungování instalace, podrobně sleduje provozní stavy jednotlivých zdrojů a odhalí případné potíže na instalaci
 • Trvalý dohled
  • nepřetržitě dálkově sledujeme provoz tepelného čerpadla či celé sestavy včetně chybových hlášení jednotlivých zdrojů, případné potíže identifikujeme a obratem zajistíme řešení

Díky servisním službám ROBUR GAHP

 • Dosáhnete spolehlivého, efektivního, komfortního a bezpečného provozu
 • Optimalizujete provoz zdroje/zdrojů na nejvyšší možnou úsporu při zachování tepelného komfortu ve vytápění objektu
 • Získáte non-stop kvalifikovanou pomoc při řešení případných provozních poruch
 • Budete mít veškeré potřebné náhradní díly ihned k dispozici při servisním výjezdu

Technické parametry

Energetická třída absorpčního tepelného čerpadla K18 (vzduch/voda): (55 °C): A++
Tepelný výkon - pracovní bod A7/W50: 17,6 kW
Tepelný výkon - pracovní bod A7/W35: 18,9 kW
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A7/W50: 157 %
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A7/W35: 169 %
Maximální teplota vody pro TUV: 70°C
Maximální výstupní teplota vody: 65°C
Jmenovitý elektrický příkon - standardní verze: 280 W (3)
Maximální spotřeba zemního plynu: 1,2 m3/h (4)

Hladina hluku ve vzdálenosti 5 metrů (5) - ve volném prostoru, směrový faktor 2 - Maximální hodnota: 43 dB(A)
Hladina hluku ve vzdálenosti 5 metrů (5) - ve volném prostoru, směrový faktor 2 - Minimální hodnota: 40 dB(A)(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
(2) Ekvivalentní COP 4.13 počítáno s topným faktorem  2.5 přeměny energie
(3) Údaje bez spotřeby dodávaného standardního oběhového čerpadla (75 W)
(4) PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) a 15 °C - 1013 mbar.
(5) Akustický výkon Lw při maximálním výkonu je 65 dB(A) a při minimálním 62 dB(A) měřeno dle normy EN ISO 9614.

Více technických parametrů plynového absorpčního tepelného čerpadla K18 (vzduch/voda) naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Příslušenství

Antivibrační podložky pro K18

Antivibrační podložky pro K18

Antivibrační podložky se  instalují na nosnou základnu samostatných tepelných čerpadel i čerpadel v linku, čímž je zabráněno přenášení vibrací z jednotky.

Ekvitermní regulace -

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace pro řízení jednotky K18 je určena pro řízení systému vytápění a to: řízení jednotky K18, řízení bivalentního zdroje (cizího kotle – kontakt, 0-10 V), řízení jedné přímé a jedné směšované větve, řízení TUV.

Komunikační kabel pro K18 -

Komunikační kabel pro K18

Komunikační kabel typ LI-YCY 8 x 0,75 slouží pro propojení jednotky K18 s ovladačem (Siemens). Maximální možná délka kabelu je 30m.

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.
Teplotní čidlo -

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo NTC 10 kΩ slouží k měření teploty topné vody pro řídicí jednotku nebo ovladač Siemens.

Venkovní čidlo -

Venkovní čidlo

Venkovní čidlo určené k ekvitermnímu řízení jednotky K18. Čidlo je buď připojeno k jednotce K18 nebo k ovladači. 

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka