SVJ, ulice Sadová 23/25/27, Adamov

Instalace se vzdáleným dohledem

Využití absorpce v kombinaci s centrálním zásobováním tepla 

Popis

Absorpční technologie se v posledních několika letech osvědčila jakožto efektivní náhrada k CZT, a to jak z environmentálního, tak i z ekonomického hlediska. K dnešnímu dni využilo absorpci jako náhradu k CZT zhruba 80 bytových domů typu „panel“, přičemž další projekty jsou ve fázi přípravy.

Impulzem k hledání nového zdroje pro panelová sídliště byla snaha minimalizovat závislost na dodávkách tepla od CZT. V praxi se reálně osvědčila dvě řešení, která mohou eliminovat zmíněnou závislost. První z nich je izolovat plášť budovy. Tímto krokem dojde k výraznému snížení spotřeby tepla, avšak na tuto změnu CZT obvykle reaguje zvýšením cen za dodaný GJ. Druhou možností je opatření vlastního zdroje tepla, který umožní využít částečné nebo úplné odpojení od CZT, a tím i volbu jiného dodavatele energie (plynu). Na takový zdroj jsou však kladeny vysoké požadavky s ohledem na dopady na životní prostředí v místě provozu.

Sdružení vlastníků bytových jednotek na ulici Sadová se nachází ve městě Adamov. Předmětem činnosti tohoto společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu. Společenství provedlo v posledních letech rekonstrukci bytového domu a nainstalovalo tepelná čerpadla Robur, čímž došlo k efektivním úsporám tepelné energie. Na základě uvedených změn byl vydán průkaz energetické náročnosti budovy, ve kterém bytový dům o velikosti cca 100 bytových jednotek dosáhl třídy B z hlediska celkové dodávané energie a třídy A z hlediska vlivu provozu budovy na životní prostředí.

Jako vhodná technologie se k tomuto účelu osvědčila plynová absorpční tepelná čerpadla Robur GAHP. Jde o plynová tepelná čerpadla, odpadají tedy nároky na elektrickou přípojku v dostatečné dimenzi. Z tohoto důvodu lze těmito čerpadly pokrýt i ty největší objekty a přitom efektivně využívat obnovitelných zdrojů. Jelikož jde o nejefektivnější plynový zdroj na trhu, dochází k minimálním negativním dopadům na životní prostředí, a to i v místech se silnou koncentrací těchto zdrojů. Zdroje jsou navíc schopny generovat teplotu vody až 65 °C, což je teplota nezbytná pro zachování stávající otopné soustavy ve zmíněných panelových domech. Zdroje lze efektivně použít do kaskády společně s kondenzačními kotli, čímž lze zajistit kombinaci OZE s kvalitním bivalentním zdrojem s dobrými výsledky a nízkými pořizovacími náklady.

V budově byla instalována dvě absorpční tepelná čerpadla Robur GAHP-A (vzduch/voda) o výkonu cca 75 kW jako vlastní nízkoemisní zdroj za účelem snížení závislosti na centrálním zásobování teplem (CZT). CZT bylo nadále použito jako zdroj k tepelným čerpadlům a na vytápění objektu se podílelo zásadní měrou. Z výsledné kalkulace nákladů na topení vyšla skutečná cena za 1 GJ dodaný tepelným čerpadlem 355 Kč (v ceně jsou zahrnuty i odpisy za pořízení TČ formou stálých nákladů). To v porovnání s cenou 615 Kč za dodaný gigajoul od CZT činí úsporu 260 Kč za 1 GJ. Dvě tepelná čerpadla dodala v průběhu topné sezóny 330 GJ, což činí úsporu 85.943 Kč za rok.

Instalace plynových tepelných čerpadel Robur pomohla bytovému domu v Adamově dosáhnout průkazu energetické náročnosti budovy B z hlediska celkově dodávané energie a třídy A z hlediska vlivu provozu budovy na životní prostředí. Prostřednictvím tepelného čerpadla se také povedlo snížit náklady na vytápění o 86 000 Kč za pouhou polovinu topné sezóny.

Podrobný přehled tepelného hospodářství referenční instalace je podrobně zpracován na stránkách SVJ 23/25/27 Sadová ulice 

Technické parametry

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vytápění
Zdroj energie: Využívající obnovitelné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Jihomoravský kraj
Výkon kW: od 50 kW do 120 kW
Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Produkty

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-A (vzduch/voda)

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátní absorpční plynové tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízkopotenciální energie ze vzduchu. Technologie vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím.

Energetická třída: A+

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka