Základní škola Těšetice

Instalace se vzdáleným dohledem

První zmínky o škole v Těšeticích  pocházejí už ze 17. století. Dlouhodobý vývoj struktury školy zaznamenal spoustu změn.  V roce 2003 došlo ke spojení  Základní školy Těšetice a Mateřské školy Těšetice. Budova základní školy zahrnuje provoz  ZŠ, tělocvičny a školní družiny. Školní kuchyně  vaří obědy pro ZŠ, pro dvě MŠ a další strávníky. Kulturní dům je využíván spíše nárazově.

Popis

Rekonstrukce ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚŠETICE 

  • Obecný popis objektu

 

Hlavní objekt školy byl spolu s objektem kulturního domu, se kterým je stavebně spojen, postaven kolem roku 1948. Hlavní křídlo je dvoupodlažní, kolmo na něj přiléhá jednopodlažní, částečné podsklepená tělocvična. V roce 1977 byla přistavěna nepodsklepená dvoupodlažní budova školní jídelny s plochou střechou, která je se školou propojena jednopodlažní spojovací chodbou.

 

  • Výchozí stav:

Z důvodu vysoké energetické náročnosti budovi si obec Těšetice nechala zhotovit Energetický Audit (EA). V hodnocení výchozího stabu dle ČSN vyšla budova základní školy, kulturního domu a školní jídelny z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy hodnocena jako F – VELMI NEHOSPODÁRNÁ. Budova je navíc vytápěna zastaralou otopnou soustavou a zdroje tepla stávající kotelny jsou již technologicky dožité.

  • Navrhovaná opatření

Z výše uvedených závěrů vyplynula následující energeticky úsporná opatření:

Opatření č. 1 -Zvýšení tepelné ochrany výměnou oken a vstupních dveří

Opatření č. 2 -Zvýšení tepelné ochrany střešní konstrukce

Opatření č. 3 -Zvýšení tepelné ochrany stropní konstrukce

Opatření č. 4 -Zvýšení tepelné ochrany neprůsvitného svislého pláště budovy

Opatření č. 5 –Rekonstrukce zdroje tepla s využitím OZE, rekonstrukce soustavy ÚT 

 

  • Vyhodnocení navrhovaných opatření

Porovnání energetické bilance navrhovaného stavu s výchozím stavem:

Energetická bilance

Normovaná (GJ)

Roční náklady (Kč/rok)

Navrhovaná (GJ)

Roční náklady (Kč/rok)

Vstupy paliva a energie

1891,98

1 024 420

881,36

611 830

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech

154,80

 

100 510

172,01

32 920

Spotřeba energie na vytápění a TV

1534,87

626 620

851,06

347 450

Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy

202,31

297 290

202,31

297 290

 

Realizací doporučené varianty se předpokládá dosažení následujících základních technicko ekonomických parametrů:

Předpokládaná roční úspora primární energie (GJ)

1010,62

Předpokládaná roční úspora nákladů na energie   (Kč/rok)

412 590

Cena nakupovaného tepla v palivu řešené varianty (Kč/GJ)

408,25

Snížení spotřeby situace oproti výchozí situaci (%)

53

 

 

 

Environmentální hodnocení navrhovaných změn:

 

 

 

  • Skutečná přepočtená výše energetických úspor po provedení navrhovaných opatření

Za rok 2014 proběhlo vyhodnocení provozu po provedení opatření z energetického auditu. Přepočtená spotřeba byla nižší než plánovaná, jak je patrné v níže uvedené tabulce:

 

Přepočtená spotřeba

Vstupy paliv a energie (GJ/rok)

798

Úspora paliv a energie (GJ/rok)

1093

 

Z uvedeného je patrné, že projekt dostál vypočteným úsporám a lze ho tedy označit za úspěšný. Úspěch projektu je výsledkem práce celé řady subjektů, přičemž významnou měrou se na výsledku podílela také technologie Robur. Ta tímto dokázala splnění požadavků plynoucích z EA.

Technické parametry

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vytápění
Zdroj energie: Využívající obnovitelné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Olomoucký kraj
Výkon kW: nad 120 kW

Produkty

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-A (vzduch/voda)

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátní absorpční plynové tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízkopotenciální energie ze vzduchu. Technologie vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím.

Energetická třída: A+

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka