Sportovní hala Hluk

Budova sportovní haly je situovaná v centru města Hluk.  Byla vystavěna v roce 1984, nabízí 86 lůžek ve 26 pokojích a dalších 38 lůžek v přilehlé ubytovně. Kapacita tribun s přístavky je přes dvatisíce míst. K dispozici má tři sály, dva salonky a zasedací místnost. Pravidelně ji využívá devět sportovních klubů, škola, školka a dům dětí a mládeže. Má rozměry 48 × 4 metrů a její povrch je vybaven palubovkou, která slouží pro všechny sálové sporty.

Organizace zajišťuje především sportovní činnost pro obyvatele města všech věkových kategorií, ale i sportovní soutěže na celostátní úrovni. Sportovní hala je díky svojí velikosti také významným dějištěm různých kulturních akcí pro město a široké okolí.

Popis

Chod organizace byl zatížen vysokými provozními náklady, které plynuly z nedostatečné izolace chátrající budovy v kombinaci s neefektivními zdroji tepla.  Navíc bylo v podstatě nemožné dosáhnout komfortní teploty pro konání jakýchkoliv akcí v hale i přesto, že se hala vytápěla s týdenním předstihem. Z uvedených důvodů si město nechalo zhotovit energetický audit (dále jen EA) Z EA vyplynuly tyto návrhy:

  • Stavební konstrukce

          Výměna oken

          Zateplení ploché střechy

          Zateplení obvodového pláště

  • Topná soustava

          Změna zdroje pro vytápění a úprava kotelny „hala“

          Změna zdroje pro vytápění „vinárna“

          Změna zdroje pro vytápění „kuchyň“

          Instalace termostatických ventilů

  • Ohřev TV

          Zdroj pro ohřev TV v kotelně „hala“

          Zdroj pro ohřev teplé vody v kotelně „kuchyň“

  • Alternativní zdroje

          Solární systém pro výrobu tepla

          Solární systém pro výrobu elektrické energie (FVE)

 

Výše energetických úspor plynoucích z navrhovaných opatření je zobrazena v níže uvedené tabulce.

 

Model původní stav

Model navrhovaný stav

Vstupy paliv a energie (GJ/rok)

5 986

2 557

Provozní náklady (Kč)

3 182 282

1 961 050

Úspora energií (GJ/rok)

-

2 780

Roční finanční výnos (Kč)

-

1 221 200

 

Zaměříme- li se pouze na otopnou soustavu, tak nejvýznamnějším zásahem byla výměna zdrojů v kotelně „hala“. Tato kotelna pokrývá cca 90 % tepelné ztráty budovy. Původním zdrojem bylo 16 plynových kotlů  o stejném jmenovitém výkonu 49,5 kW.

Na tuto část kotelny připadlo po stavebních úpravách pokrytí tepelné ztráty 430 kW a 1 790 GJ/rok. Jako nový zdroj byla navržena plynová tepelná čerpadla (TČ) v kombinaci s plynovými kondenzačními kotli, jakožto bivalentními zdroji k pokrytí výkonových špiček. Výkonově jsou TČ navržena na cca 60 % potřebného výkonu tedy na 258 kW. TČ dodají 91 % potřebné energie tj. 1 630 GJ/rok.

Jako nejvhodnější plynová TČ byla zvolena kaskáda sedmi tepelných čerpadel Robur GAHP-A HT S. S ohledem na požadavek výměny vzduchu byla kaskáda tepelných čerpadel umístěna na střeše objektu, a to na prefabrikovaném linku. Kotelna byla upravena tak, aby link TČ mohl být napojen na původní nízkotlaký teplovodní systém s nuceným oběhem topné vody.

 

Skutečná přepočtená spotřeba

Vstupy paliv a energie (GJ/rok)

2091

Úspora paliv a energie (GJ/rok)

3895

  

Za rok 2014 proběhlo vyhodnocení provozu po provedení opatření z EA. Skutečná přepočtená spotřeba byla nižší než plánovaná. Projekt tedy lze považovat za úspěšný. Úspěch projektu je výsledkem práce a součinnosti celé řady subjektů, přičemž jedním z nich byla i technologie Robur, která mimo jiné prokázala splnění požadavků plynoucích z EA. 

 

Technické parametry

Typ: Vytápění
Zdroj energie: Využívající obnovitelné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Zlínský kraj
Výkon kW: nad 120 kW
Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Produkty

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-A (vzduch/voda)

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátní absorpční plynové tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízkopotenciální energie ze vzduchu. Technologie vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím.

Energetická třída: A+

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka