Hydraulické zapojení

3 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ 3.1 UPOZORNĚNÍ Všeobecná upozornění Před použitím zařízení čtěte pozorně upozornění v Kapitole III  s.  4, kde jsou uvedeny důležité informace a bezpečnostní předpisy. Soulad s platnými normami pro instalaci Instalace musí být v souladu s právními předpisy platnými v zemi a místě instalace, v oblastech týkajících se bezpečnosti, projektu, realizace a údržby: ▶ systém topení; ▶ systém chlazení; ▶ rozvod plynu; ▶ odvod spalin; ▶ odvod kondenzátu. Instalace musí být provedena také v souladu s předpisy výrobce. 3.2 HYDRAULICKÝ SYSTÉM Primární a sekundární okruh ▶ V mnoha případech je vhodné rozdělit hydraulický systém na dvě části, primární a sekundární okruh. Tyto dvě části od sebe oddělit hydraulickým oddělovačem (anuloidem) nebo případně akumulační nádobou (akumulace přebytečného tepla od zdroje). Průtok vody Jednotka GAHP může pracovat s konstantním nebo proměnným, průtokem vody, bez ohledu na pracovní režim ON / OFF nebo modulaci. Zařízení a komponenty musí být navrženy a instalovány vhodným způsobem. Minimální množství vody Vysoká tepelná setrvačnost přispívá k efektivnímu provozu za- řízení s vysokou účinností. Z tohoto důvodu je nutné zabránit velmi krátkým ON / OFF cyklům. ▶ Pokud je nutné, stanovit velikost akumulační nádrže, s dostatečným objemem, použijte projekční manuál. 3.3 PŘIPOJENÍ HYDRAULIKY Připojení vody na pravé straně, ve spodní části - připojení (Obrázek 1.2 s. 8). ▶ A (= výstup) 1"1/4 F - VÝSTUP VODY (topení) (m = směr do systému) ▶ B (= vstup) 1"1/4 F - VSTUP VODY (r = směr ze systému do jednotky). Hydraulické potrubí a materiály ▶ Použijte potrubí pro vytápění/chlazení, chráněné před vlivy počasí, izolované pro tepelném disperzi, s parotěsnou zábranou, aby se zabránilo kondenzaci. Vyčištění potrubí ▶ Před vlastním připojením zařízení odstraňte z vnitř- ní strany potrubí pro vodu a plyn všechny nečistoty, které by později mohly ohrozit provoz zařízení. Minimální komponenty primárního hydraulického okruhu ▶ Je nutné zajistit přítomnost níže popsaných komponentů v blízkosti zařízení: na potrubí vody, a to jak pro vstup i výstup (m / r) ▶ 2 ANTIVIBRAČNÍ SPOJKY na přípojkách vody a plynu na za- řízení; ▶ 2 MANOMETRY; ▶ 2 KULOVÉ VENTILY pro odpojení; na potrubí vody pro VSTUP (r) ▶ 1 ODKALOVACÍ FILTR ▶ 1 REGULAČNÍ VENTIL PRŮTOKU ▶ 1 HYDRAULICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO s tahem směrem k jednotce; na potrubí vody pro VÝSTUP (m) ▶ 1 BEZPEČNOSTNÍ VENTIL (3 bar); ▶ 1 EXPANZNÍ NÁDOBA ZAŘÍZENÍ pro jednotlivá zařízení.
X
Robur logo

Nezávazná poptávka