• Vytápění pro základní školu Dolní Újezd
  • Vytápění pro základní školu Dolní Újezd - Doplňující #1
  • Vytápění pro základní školu Dolní Újezd - Doplňující #2

Vytápění pro základní školu Dolní Újezd

Instalace se vzdáleným dohledem

Efektivní využití geotermální energie technologií GAHP GS (země/vzduch)

Popis

ZŠ Dolní Újezd je školou spádovou a je jednou z největších škol kraje. Areál školy se skládá z pěti budov, a to z historické budovy, nového pavilonu, tělocvičny, spojovací chodby, školní jídelny a kuchyně. Vnější areál tvoří školní hřiště s antukovým a travnatým povrchem.

POPIS INSTALACE:

Z důvodu složitosti objektu je otopná soustava rozdělena na dvě nezávislé části, přičemž každá soustava má vlastní kotelnu. Historická budova je vytápěna z původní – tzv. malé kotelny, kde jsou instalována dvě geotermální plynová absorpční tepelná čerpadla Robur GAHP GS HT o celkovém výkonu 75 kW. Jako bivalentní zdroj slouží kondenzační kotel o výkonu 50 kW. Ostatní části areálu jsou vytápěny z tzv. velké kotelny, kde jsou instalována čtyři tepelná čerpadla Robur GAHP GS HT o celkovém výkonu 150 kW. Pro ohřev teplé užitkové vody byly instalovány solární panely, které v případě volných výkonových kapacit předehřívají geotermální
vrty. Jako bivalentní zdroj pro zajištění komfortní teploty i v extrémně nízkých teplotách a pro dohřev teplé užitkové vody byly instalovány dva kondenzační plynové kotle o výkonu cca 100 kW.

Počet jednotek: 6 × GAHP GS HT
Instalovaný výkon TČ:  225 kW
Celkový výkon: 375 kW

E.ON Energy Globe - soutěž | E.ON

E.ON Energy Globe Award ČR je soutěž, která oceňuje projekty a inovativní
nápady z oblasti ochrany životního prostředí a úspor energií.
Bývá také přezdívána jako „udělování ekologických Oskarů“. Jedná
se o českou variantu mezinárodně uznávané soutěže Energy Globe
Award, kterou do České republiky už několik let přináší energetická
společnost E.ON.
Cílem této soutěže je mimo jiné zviditelnit takové projekty, které si
zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií či
ochraně životního prostředí a které mohou sloužit jako inspirace pro
ostatní, aby co nejvíce z nás začalo aktivně přemýšlet o tom, jak se
podílet na ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.

Projekt „Snížení ekologické náročnosti ZŠ Dolní Újezd/Obec Dolní
Újezd“ byl porotou vybrán mezi tři nejlepší projekty na cenu E.ON
Energy Globe Award pro Českou republiku 2013.

Technické parametry

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vytápění
Zdroj energie: Využívající obnovitelné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Olomoucký kraj
Výkon kW: nad 120 kW
Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

O rekonstrukci

Rekonstrukce základní školy v Dolním Újezdě proběhla v několika etapách, v jejichž průběhu škola vedla důkladnou evidenci spotřeby energií. To umožnilo sledovat vliv jednotlivých zásahů na úspory energie plynoucí z rekonstrukce.
V části objektu, který je vytápěn tzv. velkou kotelnou, došlo v první etapě k úplnému zateplení budovy (střecha, plášť, výměna oken). Tímto krokem byla snížena hrubá spotřeba zemního plynu za topnou sezónu 2010/2011 na 45 % vůči předchozí sezóně. V další fázi došlo k výměně tepelného zdroje, kdy za původní atmosférický kotel byla instalována kaskáda tepelných čerpadel Robur GAHP GS a kondenzačních kotlů pro vytápění a solární panely pro ohřev teplé vody.
Tímto zásahem se v topné sezóně 2012/2013 podařilo snížit hrubou spotřebu o dalších 41 % oproti hrubé spotřebě po zateplení (2010/2011). Výsledná hrubá úspora plynoucí z hrubé spotřeby plynu před rekonstrukcí (2010/2011) a po rekonstrukci (2012/2013) dosáhla hodnoty 74 %.

Druhá otopná soustava vytápěná tzv. malou kotelnou se nachází v historické budově. Tato část objektu je památkově významná a nelze ji tedy standardně tepelně izolovat.
Z tohoto důvodu nedošlo v této části objektu k tepelné izolaci pláště budovy, ale „pouze“ k výměně oken a zdroje. Původní atmosférický plynový kotel byl opět nahrazen kaskádou tepelných čerpadel ROBUR GAHP GS a kondenzačního kotle.
V této části budovy se podařilo „pouhou“ výměnou zdroje a oken snížit hrubou spotřebu energie za topnou sezónu 2012/2013 o zhruba 51% oproti spotřebě před rekonstrukcí (2010/2011).
Výsledná hrubá úspora 74 % ve velké kotelně a 51 % v malé kotelně znamená při orientační spotřebě 55 000 m3 a 15 000 m3 úsporu zhruba 48 500 m3 zemního plynu. To je velmi výrazný úspěch jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska.
Vezmeme-li pro názornost roční průměrnou spotřebu domácnosti 2 500 m3, jde o úsporu plynu, která by stačila na roční vytápění 19 průměrných domácností.

Mesíční spotřeby

Produkty

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-GS (země/voda)

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑GS (země/voda)

Unikátní plynové absorpční tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízkopotenciální energie z geotermálních hlubinných vrtů. Technologie je vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím. 

Energetická třída: A++

X
Robur logo

Nezávazná poptávka