Ceník servisu

 

Ceny servisu teplovzdušných jednotek ROBUR:

Uvedení do provozu:  
   
Řada F1, B15 890 Kč/jednotka
Řada K,G,NEXT R    1190 Kč/jednotka
Podokenní jednotka Calorio, Supercromo    690 Kč/jednotka
Cena za kontrolu spalování (pro každou řadu) 290 Kč/jednotka
Zprovoznění dálkového centrálního ovládání jednotky NEXT R 320 Kč/jednotka
Paušální částka* (zaškolení obsluhy, doprava, vystavení protokolu) 2190 Kč
 
Pravidelná roční prohlídka:  

Cena za prohlídku 1 ks jednotky (bez smlouvy/se smlouvou)

1150/990 Kč jednotka

Cena za kontrolu spalování, (bez smlouvy/se smlouvou),Pozn.:účtuje se u každé jednotky

290/230 Kč jednotka

Paušální částka* (bez smlouvy/se smlouvou)Pozn.: zaškolení obsluhy, doprava, vystavení protokolu

1990/1990 Kč
   
Servisní zásah:  
Zjištění a odstranění závady, příp. změna topného média 780 Kč/jednotka
Seřízení kontrolních a bezpečnostních prvků 490 Kč/jednotka
Dopravné při servisním zásahu 990 Kč
   
Optimalizace nastavení (práce technika, dopravné)    1840 Kč
   
Příplatky:  
   
Jednotka se směšovací komorou (ovládání klapek servopohonem) 650 Kč/jednotka
   

 

Ceny servisu tepelných čerpadel ROBUR:

Uvedení do provozu:  
   
Uvedení do provozu - tepelné čerpadlo GAHP A / K18  1900 Kč/jednotka
Uvedení do provozu - tepelné čerpadlo GAHP WS/GS 2500 Kč/jednotka
Uvedení do provozu - kondenzační kotel   1700 Kč/jednotka
Kontrola účinnosti spalování a spalovaných látek 250 Kč/jednotka
Uvedení do provozu - vstupního a výstupního modulu RB100 (RB200) 4800 Kč
Uvedení do provozu a naprogramování - systémového ovladače K18   14000 Kč
Uvedení do provozu komunikátoru pro vzdálený dohled 3400 Kč
Paušální částka za náklady uvedení do provozu tepelného čerpadla  1900 Kč
 
Pravidelná roční prohlídka:  
   
Pravidelná prohlídka GAHP        3550 Kč/jednotka
Pravidelná prohlídka AY                              1280 Kč/jednotka
Kontrola účinnosti spalování a spalovaných látek 250 Kč/jednotka
Paušální částka za náklady prohlídky 1850 Kč
   

 

 

 

 

Ceny jsou platné od 1.3.2024

 * Paušální částka bude účtována pro každý jednotlivý provoz, pokud se nejedná o umístění zařízení v jednom areálu. V případě, že je současně  s pravidelnou roční prohlídkou provedena také prohlídka v rámci bezplatných smluvních  programů, bude účtován paušál v poloviční výši.

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka