• Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-AR reverzní (vzduch/voda)
 • Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-AR reverzní (vzduch/voda) - #1

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑AR reverzní (vzduch/voda)

 • VENKOVNÍ INSTALACE

 • TEPELNÁ ÚČINNOST 150%

 • 33,3 % ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Unikátní reverzní  plynové absorpční tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízko potenciální energie ze vzduchu. Technologie vhodná pro vytápění a chlazení zejména pro administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím. 

Energetická třída: A+

Popis

 • Garantovaná účinnost špičkově až 149 % umožňuje snížení ročních nákladů na vytápění až o 30 % a stejně tak i snížení emisí CO2 v porovnání s nejlepšími kondenzačními kotli.
 • Nejvýhodnější systém vytápění pro zlepšení energetické klasifikace budov – zajistí navýšení budoucí hodnoty nemovitosti.
 • Umožňuje využití plynu ke klimatizaci objektu.
 • Až o 86 % nižší spotřeba elektrické energie (0,9 kW na 35,3 kW topného výkonu nebo 16,9 kW chladicího výkonu) v porovnání s konvenčními elektrickými systémy díky použití plynu jako hlavního zdroje energie.
 • Garantovaná účinnost nad 100 % i při teplotách -20 °C umožňuje použití jednotek též ve velmi chladných oblastech
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_ar | ROBUR_Schema_GAHP-AR.jpg

Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k rozsáhlému množství variant, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny samostatných tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy. Pro přímý dotaz využijte poptávkového formuláře (výše) anebo kontaktů v pravém horním rohu.

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | Sluzby_cerpadla.jpg

 

více informací o službách ROBUR GAHP

Technické parametry

Vytápěcí režim
Energetická třída ErP (55 °C): A+
Tepelný výkon (pracovní bod A7/W35): 37,8 kW
Tepelný výkon (pracovní bod A7/W50): 35,3 kW
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A7/W35: 150 %
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A7/W50: 140 %
Maximální teplota vody (ΔT=10°C): 60 °C

Chladicí režim
Chladicí výkon (pracovní bod A35/W7): 16,9 kW
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A7/W35: 67 %
Minimální teplota chladicí vody: 3 °C

Jmenovitý elektrický příkon (3) standardní verze/verze s tichým ventilátorem: 0,87/0,84 kW
Akustický výkon Lw (4) standardní verze/verze s tichým ventilátorem: 79,6,1/75 dB(A)
Hladina hluku ve vzdálenosti 5 metrů (5) - standardní verze/verze s tichým ventilátorem: 57,6/53 dB(A)

(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
(2) Ekvivalentní COP 3,75 počítáno s topným faktorem  2,5 přeměny energie.
(3) ± 10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektrického příkonu motorů.
(4) Akustický výkon měřený dle EN ISO 9614.
(5) Ve volném prostoru, přední pohled, směrový faktor 2.Více technických parametrů naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Příslušenství

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky se  instalují na nosnou základnu samostatných tepelných čerpadel i čerpadel v linku, čímž je eliminováno přenášení vibrací. 

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka