• Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-WS (voda/voda)
 • Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-WS (voda/voda) - #1

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑WS (voda/voda)

 • KOMBINOVANÁ ÚČINNOST TOPENÍ A CHLAZENÍ AŽ 244%

 • ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ KVALIFIKACE BUDOVY

 • EMISE CO2 POD POŽADOVANOU HRANICÍ

Unikátní  plynové absorpční tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízko potenciální energie z vodních zdrojů. Technologie vhodná pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení zejména pro administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím jako jsou (hotely, aqua-parky), průmyslové objekty s odpadním teplem.

Energetická třída: A++

Popis

Výhody:

 • Nejvýhodnější systém vytápění pro zlepšení energetické klasifikace budov – narůstá hodnota nemovitosti.
 • Kombinovaná účinnost pro topení a chlazení až 244 %, využití zdroje pro vytápění až 174 %.
 • Hodnoty emisí se pohybují pod požadovanou hranicí ekologické značky „Modrý anděl“ (www.blauer-engel.de).
 • Používá tradiční polypropylenové potrubí pro odtah spalin a sání spalovacího vzduchu. Povolená ztráta spalovacího okruhu až 80 Pa dovoluje prodloužit odtahy až na 20 m.
 • Snižuje na minimum spotřebu elektrické energie díky využití plynu jako hlavního zdroje energie. Pro výrobu více než 40 kW tepla je spotřeba elektřiny nižší než 0,5 kW.

Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k rozsáhlému množství variant, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny samostatných tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy. 

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | Sluzby_cerpadla.jpg
více informací o službách ROBUR GAHP

Technické parametry

Vytápěcí režim
Energetická třída ErP (55 °C): A++
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod W10/W35: 174 %
Tepelný výkon - pracovní bod W10/W35: 43,9 kW
Energie z obnovitelných zdrojů - pracovní bod W10/W35: 17,6 kW
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod W10/W50): 165 %
Tepelný výkon - pracovní bod W10/W50): 41,6 kW
Energie z obnovitelných zdrojů - pracovní bod W10/W50): 16,6 kW
Maximální teplota výstupní vody pro vytápění/užitkovou vodu:  65/70 °C

Chladicí režim
Výkon chlazení - pracovní bod W7/W35: 17,6 kW
Výkon topení z kondenzátoru - pracovní bod W7/W35: 43,9 kW
Výkon chlazení - pracovní bod W7/W50: 14,7 kW
Výkon topení z kondenzátoru - pracovní bod W7/W50: 39,9 kW

Kombinovaný režim
Pracovní bod W10/W35 - Celkový výkon: 244 %
Pracovní bod W10/W50 - Celkový výkon 231 %

Jmenovitý elektrický příkon(3): 0,41 kW
Akustický výkon Lw (4): 70,4 dB(A)
Hladina hluku Lp v 5 metrech (5): 48,4 dB(A)

(1) Jmenovité podmínky v souladu s  EN 12309-2.
(2) Ekvivalentní  COP 4.35 počítáno s topným faktorem 2.5 přeměny energie.
(3) ± 10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektriického příkonu motorů.
(4) Měřeno v souladu s  EN ISO 9614.
(5) Ve volném prostoru zepředu, faktor přímosti 2

Více technických parametrů naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Příslušenství

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky se  instalují na nosnou základnu samostatných tepelných čerpadel i čerpadel v linku, čímž je eliminováno přenášení vibrací. 

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka