• Kombinovaná jednotka Gitié AHAY
 • Kombinovaná jednotka Gitié AHAY - #1

Kombinovaná jednotka Gitié AHAY

 • ÚČINNOST VYTÁPĚNÍ AŽ 164 %

 • SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ O 40 % PROTI TRADIČNÍ TECHNOLOGII

 • DOSTUPNOST VE DVOU VÝKONECH 77 A 95 KW

Kompaktní sestava plynového absorpčního tepelného čerpadla využívající zemního plynu a nízko potenciální energie ze vzduchu a kondenzačního kotle. Technologie vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména  pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím. GITIÉ je integrovaná jednotka, která díky systému "Plug n´play" nabízí jednoduché zapojení do tradičního vytápěcího systému nebo napojení na solární systém. 

Energetická třída: A++

 

 

 

 

Popis

Jednotka Gitié AHAY představuje jednoduché řešení pro vytápění a ohřev teplé vody až na 80°C. 

 • GITIÉ je integrovaná z výroby předchystaná jednotka, která díky systému "Plug n´play" nabízí jednoduché zapojení do tradičního vytápěcího systému nebo napojení na solární systém.
 • GITIÉ nabízí efektivní úsporné řešení při použití energie z obnovitelných zdrojů.
 • GITIÉ představuje efektivnější náhradu systému kote + solární panely
 • GITIÉ přidá na 1 kW zemního plynu 0,5 kW energie z obnovitelných zdrojů bezplatně po 24 hodin denně.

GITIE AHAY 2.0

Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k rozsáhlému množství variant, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny samostatných tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy. 

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | Sluzby_cerpadla.jpg

více informací o službách ROBUR GAHP

 

Technické parametry

 

  GITIÉ AHAY35 GITIÉ AHAY50
REŽIM TOPENÍ (1)
Sezónní energetická účinnost vytápění (Erp) instalace střední teplota A++ – –
Tepelný výkon (A7W35) kW 77,4 94,8
Účinnost GUE (A7W35) % 131 126
Tepelný výkon (A7W50) kW 74,7 91,8
Účinnost GUE (A7W50) % 126 122
Výkon kondenzačního kotle (operační bod 80/60 °C) kW 33,4 49,2
Účinnost kondenzačního kotle (operační bod 50/30 °C) % 106,4 106,8
Maximální teplota výstupní vody ÚT / TUV °C 65/80 65/80
Maximální teplota vratné vody (zpátečky) pro ÚT / TUV °C 55/70 55/70
Teplota okolního vzduchu (suchá) maximum °C 45 45
minimum °C -15 (2) -15 (2)
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE
Napětí 230 V – 50 Hz
Nominální elektrický příkon (5) silent verze se sníženou rychlostí otáček ventilátoru max./min. kW 1,12/0,85 1,15/0,88
Stupeň krytí IP - X5D X5D
INSTALAČNÍ DATA
Provozní hmotnost silent verze se sníženou hlučností kg 487 500
Maximální tepelný příkon kW 59,2 75,2
Maximální spotřeba plynu zemní plyn G20 (3) m3/h 6,32 8,01
G30 (4) kg/h 4,71 5,97
G31 kg/h 4,64 5,88
Akustický tlak Lp v 5 metrech silent verze se sníženou rychlostí otáček při max. rychlosti dB(A) 52,0 52,0
silent verze se sníženou rychlostí otáček při min. rychlosti dB(A) 49,0 49,0
Dimenze vstup/výstup vody (4 trubková verze) “ F 114 114
vstup/výstup vody (2 trubková verze) “ F 114 114
přípojky vody “ M 34 34
odvodu spalin tepelného čerpadla mm 80 80
odvodu spalin kondenzačního kotle mm 80 80

(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN12309-2.
(2) Dostupné ve verzi pro provoz až do -25°C.
(3) PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) při 15°C – 1013 mbar.
(4) PCI 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) při 15°C – 1013 mbar.
(5) ±10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci spotřeby elektromotoru

Technologie: Sestavy plynových absorpčních tepelných čerpadel

Příslušenství

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka