• Sestavy tepelných čerpadel GAHP-link
 • Sestavy tepelných čerpadel GAHP-link - #1

Sestavy tepelných čerpadel GAHP‑link

 • VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ

 • "PLUG IN" SYSTÉM = JEDNODUCHÁ INTEGRACE I INSTALACE

 • MOŽNOSTI KOMBINACE ZDROJŮ DO SESTAVY

Modulární sestava kombinující různé druhy zdrojů vytápění/chlazení pro celosezónní využití (vytápění, klimatizace i ohřev TUV). 

Energetická třída: A++

Popis

Variabilní řešení různých požadavků a kaskády GAHP A, AR, ACF a kondenzačního kotle . Technologie vhodná i jako střešní instalace, určené pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím.  Díky systému "Plug n‘ play" nabízí jednoduché zapojení do tradičního vytápěcího systému s možností ohřevu nebo předehřevu TUV případně u verze AR s využitím chlazení.

DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_link | RTAR_uffici_sat.jpg
Výhody:

 • venkovní umístění (nejlépe na střechu objektu) na společné základně - snadná a rychlá manipulace
 • mezi jednotlivými moduly tepelně izolované rozvody vody, plynu a odvod kondenzátu (s ochranou před zamrznutím)
 • propojení elektrického napájení a regulace včetně rozvaděče
 • nezávislá oběhová čerpadla (primární) u všech jednotek
 • úspora místa - nutná technická místnost pouze pro akumulační zásobní a zásobník TUV
 • úspora nákladů na stavební provedení a bezpečnostní vybavení kotelny
 • při umístění na střeše odpadají náklady na komíny
 • použití sestavy plynového tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem Robur umožňuje rovněž zajistit zásobníkový ohřev TUV v několika odlišných variantách: var. 1) při potřebě maximálního výkonu do topení spojené TČ i kotle do vytápěcí soustavy, var. 2)při snížení teploty v topné soustavě je dohřev TUV (oddělený ventily) realizován kotlem a čerpadlo běží s nižší výstupní teplotou a vyšší účinností.

Pouze pro vytápění (možno včetně ohřevu TUV):

Při návrhu kombinace plynových tepelných čerpadel je třeba vzít do úvahy, že plynová tepelná čerpadla vzduch/voda fungují i při extrémních venkovních teplotách (i při -20 °C dosahuje účinnost parametry kondenzačního plynového kotle), a proto jsou vhodná pro celosezónní provoz bez záložních systémů. Celý vypočtený výkon zdroje však nenavrhujeme instalovat výlučně s použitím plynových TČ. Potřeba vytápění je v průběhu zimy různá a i v nejchladnějším měsíci (leden) se průměrné využití zdroje obvykle pohybuje kolem 60 - 65 %. Špičkovou potřebu výkonu tedy pokryje kondenzační kotel. Dále je důležitý fakt, že plynové TČ vzduch/voda snižuje účinnost při poklesu venkovní teploty jen málo, i při extrémním mrazu (-20 až -30 oC) má účinnost kondenzačního plynového kotle.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro efektivní využití prostředků je nejlepší poměr asi 50  -70 % výkonu v plynových TČ a zbývajících 30 - 50 % v kondenzačních plynových kotlích. Výkon kotlů tak doplňuje (nikoliv nahrazuje jako u elektrických TČ vzduch/voda) výkon plynových TČ při špičkách spotřeby. Jejich roční doba běhu je však nízká a neovlivní tolik celkovou účinnost systému při významné úspoře investice.

Pro vytápění/klimatizaci (možno včetně ohřevu TUV):

Existuje celá řada kombinací s využitím jednotlivých zdrojů z řady Robur PRO (tepelná čerpadla i reverzní, klimatizační jednotky i s rekuperací tepla, kondenzační kotle), které dovedou přesně pokrýt konkrétní potřeby. Doporučujeme konkrétní konzultaci s firmou Robur.

Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k rozsáhlému množství variant, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny samostatných tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy. 

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | Sluzby_cerpadla.jpg


více informací o službách ROBUR GAHPTechnické parametry

Více technických parametrů naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Sestavy plynových absorpčních tepelných čerpadel

Příslušenství

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky se  instalují na nosnou základnu samostatných tepelných čerpadel i čerpadel v linku, čímž je eliminováno přenášení vibrací. 

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.
Teplotní čidlo -

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo NTC 10 kΩ slouží k měření teploty topné vody pro řídicí jednotku nebo ovladač Siemens.

Venkovní čidlo -

Venkovní čidlo

Venkovní čidlo určené k ekvitermnímu řízení jednotky K18. Čidlo je buď připojeno k jednotce K18 nebo k ovladači. 

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka