• Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-GS (země/voda)
 • Absorpční tepelné čerpadlo GAHP-GS (země/voda) - #1

Absorpční tepelné čerpadlo GAHP‑GS (země/voda)

 • TEPELNÁ ÚČINNOST 169%

 • SNÍŽENÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA VRT O 60 %

 • 40,9 % ENERGIE POCHÁZÍ Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Unikátní plynové absorpční tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nízkopotenciální energie z geotermálních hlubinných vrtů. Technologie je vhodná pro vytápění a přípravu teplé vody zejména pro bytové domy, administrativní objekty a stavby s multifunkčním využitím. 

Energetická třída: A++

Popis

 
 • Garantovaná účinnost až 169 % snižuje roční náklady na vytápění až o 50 %, stejně jako emise CO2 v porovnání s nejlepšími kondenzačními kotli.
 • Nejvýhodnější systém vytápění pro zlepšení energetické klasifikace budov – narůstá hodnota nemovitosti.
 • Snižuje náklady na vrty pro tepelné čerpadlo o více než 60 %. GAHP-GS vyžaduje pouze dva vrty o hloubce 100–120 m pro stejný topný výkon jako elektrické tepelné čerpadlo vyžadující pět vrtů.
 • Hodnoty emisí se pohybují pod požadovanou hranicí ekologické značky „Modrý anděl“ (www.blauer-engel.de)
 • Používá tradiční polypropylenové potrubí pro odtah spalin a sání spalovacího vzduchu. Povolená ztráta spalovacího okruhu až 80 Pa dovoluje prodloužit odtahy až na 20 m.
 • Snižuje na minimum spotřebu elektrické energie díky využití plynu jako hlavního zdroje energie. Pro výrobu více než 40 kW tepla je spotřeba elektřiny nižší než 0,5 kW.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_gs | ROBUR_Schema_GAHP-GS.jpg

Služby a základní ceny

CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR GAHP: Vzhledem k rozsáhlému množství variant, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny samostatných tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy. 

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | Sluzby_cerpadla.jpg


více informací o službách ROBUR GAHP

 

Technické parametry

Energetická třída: (55 °C): A++
Tepelný výkon - pracovní bod B0/W35: 41,6 kW
Tepelný výkon - pracovní bod B0/W50: 37,6 kW
Energie z obnovitelných zdrojů B0/W35: 16,4 kW
Energie z obnovitelných zdrojů B0/W50: 12,1 kW
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod B0/W35: 165 %
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod B0/W50: 149 %
Maximální teplota vody pro TUV: 70°C
Maximální výstupní teplota vody: 65°C
Jmenovitý elektrický příkon (2): 0,41 kW 


(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
(2) ± 10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektrického příkonu motorů

Více technických parametrů naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Plynová absorpční tepelná čerpadla GAHP

Příslušenství

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky pro řadu GAHP

Antivibrační podložky se  instalují na nosnou základnu samostatných tepelných čerpadel i čerpadel v linku, čímž je eliminováno přenášení vibrací. 

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka