• Kondenzační kotel AY 00-120
 • Kondenzační kotel AY 00-120 - #1

Kondenzační kotel AY 00‑120

 • OHŘEV VODY S VYNIKAJÍCÍ ÚČINNOSTÍ

 • KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

 • MODULÁRNÍ SESTAVA

 • MOŽNOST VENKOVNÍ INSTALACE

Kondenzační kotel případně sestavy stacionárních kondenzačních kotlů pro venkovní instalaci, produkující teplou vodu až 80 °C.

Energetická třída: A

Popis

Použití: 

Dodávka tepla a příprava TUV pro komerční a obytné prostory. Ideální doplněk pro Robur tepelná čerpadla a klimatizační jednotky umožňující pokrýt celoročně potřebu tepla a TUV a doplnit špičkový výkon zařízením se špičkovou účinností a výhodnou pořizovací cenou.

Výhody:

 • Ohřev vody pro vytápění a TUV celoročně s vynikající účinností.
 • Kompaktní rozměry umožňují jednoduchou dopravu, instalaci a provoz.
 • Modulární sestava včetně centrálního ovladače DDC umožňuje kaskádové řízení zdroje pro optimální celosezónní provoz.
 • Venkovní umístění nezabírá prostor uvnitř objektu.
 • Nevyžaduje stavební práce a při umístění na plochou střechu mohou odpadnout náklady na komíny.

Služby a základní ceny

DATA | zasobnik_obrazku_sluzby | ROBUR_Servisni_sluzby.jpg


CENA KONDENZAČNÍHO KOTLE ROBUR:

Vzhledem k možným variantám a kombinacím s tepelnými čerpadly doporučujeme cenu kondenzačního kotle konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy.                             
Pro přímý dotaz využijte poptávkového formuláře (výše) anebo kontaktů v pravém horním rohu.


více informací o službách ROBUR GAHP

Technické parametry

Energetická třída (55 °C): A
Tepelný výkon: 34.4 kW
Účinnost (100% výkon - 80 °C-60 °C): 98,6 %
Účinnost (100% výkon - 50 °C-30 °C): 104,6 %
Jmenovitý elektrický příkon: 185 W

Podrobné technické parametry naleznete v sekci DOKUMENTACE.

Technologie: Kondenzační kotel

Příslušenství

Digitální ovladač DDC -

Digitální ovladač DDC

Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:

 • kaskádové řízení zdrojů-dle nastavených parametrů a aktuální potřeby na dodávku energie je vždy v provozu jen nezbytně nutný počet jednotek, přičemž jako první jsou vždy využity ty s  nejmenším počtem provozních hodin.
 • zadání provozních parametrů (požadovaná teplota, počet stupňů kaskády, ekvitermní křivka).
 • komunikaci s nadřazeným systémem MaR pomocí protokolu MODBus RTU 2.0.
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.

Funkce: 

 • zpracování maximálně čtyř požadavků na zdroj vytápění, chlazení a dvou nezávislých požadavků na ohřev TUV (analogové vstupy 0-10 V nebo digitální ON/OFF)
 • regulátor pro ovládání třícestných přepínacích ventilů-typicky pro ohřev TUV nebo sezónní přepínání topení/chlazení pro soustavy s dvoutrubkovým rozvodem
 • interface RB200-umožňuje kombinaci tepelných čerpadel Robur s kotli jiné značky ve společné kaskádě řízené DDC
Komunikační kabel CAN - BUS -

Komunikační kabel CAN - BUS

Komunikační kabel CAN-BUS slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozšiřující modul pro vzdálené monitorování provozních dat a chybových hlášení z DDC a následnou optimalizaci zdrojů v konkrétním provozu. 

Zajišťuje: 

 • kontinuální zaznamenávání provozních dat a chybových hlášení, 
 • monitoring a dohled zařízení Robur,
 • vzdálenou optimalizaci provozu-nastavení ekvitermních křivek, nastavení časovačů, konstant pro řízení kaskády i spouštění bivalentního zdroje.

Dokumentace

X
Robur logo

Nezávazná poptávka